becom Slovakia s. r. o.


Prejdi na obsah

Priemyselná Automatizácia

RTC Automatika

OPRAVY ELEKTRONIKY

Pre takmer každý typ priemyselného elektronického zariadenia dokážeme zabezpečiť opravu alebo servis priamo v našej spoločnosti alebo prostredníctvom našich partnerov. Všetky zariadenia sú doručené priamo zákazníkovi až po vykonaní všetkých funkčných testov. Zákazníkom podľa možnosti odporúčame držať na sklade renovované náhradné komponenty, aby sa predišlo prestojom v prípade, že na zariadenie nie je možné rýchlo objednať náhradné diely. Výsledkom tohto procesu je stabilné technické zázemie pre neprerušenú výrobu v závode.
Väčšina servisov skontroluje iba určité časti elektronického zariadenia. Táto metóda je nevhodná pre elektronické jednotky, ktoré obsahujú programovateľné riadenie alebo špecifický softvér. Pre identifikovanie skrytých chýb hľadáme správne riešenie v podmienkach, ktoré sa čo najviac podobajú podmienkam vo výrobnom závode.
Vykonávame funkčné testy celého systému a vyvíjame maximálne úsilie pri použití špeciálnych techník, aby sme zistili skryté a zložité chyby.

Opravované zariadenia

Opravujeme väčšinu starších priemyselných servo pohonov, motorov, ovládačov a elektronických zariadení ako:
AC/DC servo pohony, frekvenčné meniče, softštartéry
- Servo motory, kódery, krokové motory
Priemyselné displeje, terminály, HMI
- Zdroje, ovládacie jednotky CNC strojov, PLC
- Jednotky riadenia procesov, dosiek plošných spojov (PCB)
Rozhrania, špeciálna riadiaca elektronika, atď.

Servis výmenným spôsobom

Hľadáte starší servo pohon, servo motor, kontrolnú jednotku, PLC komponenty, zdroje alebo frekvenčné meniče?

Dodávky náhradných dielov a servisná výmena


Stále viac objednávok obsahuje požiadavku na okamžitú výmenu nefunkčných zariadení a modulov. V našom sklade máme veľkú zásobu repasovaných servo pohonov, servo motorov, testovaných PLC modulov, ovládačov apod. tak, aby boli neustále dostupné v porovnateľne nižšej cene ako od výrobcu. Na každé takéto zariadenie sa vzťahuje 12-mesačná záruka.

Predaj použitých nepasovaných zariadení
- Plná záruka 1 rok

RTC Automation Ltd. je v obchodnom kontakte s veľkým množstvom spoločností z rôznych oblastí priemyslu, vrátane výrobcov a predajcov. Vďaka týmto kontaktom môže zákazníkzískať akýkoľvek artikel rýchlejšie a cenovo výhodnejšie, čo môže obmedziť prestoje a výrobné straty.Novinky | RTC Automatika | ITTIA DB | Vlastné produkty | O firme | Kontakt | Zákazníci | Mapa stránky


statistics

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu