becom Slovakia s. r. o.


Prejdi na obsah

Konvertor meraní

Vlastné produkty

Merací konvertor

Um_k je konvertor pre pripojenie jedného meradla MITUTOYO, KROEPLIN, SOMET, alebo iného, používajúce RS232c, k počítaču.
Konvertor slúži na zber dát z jedného meradla a následné vyslanie do počítača. Konvertor ďalej umožňuje pripojenie teplotnej sondy (bTS_160), externého tlačidla alebo nožného spínača (bSPN_02). Konvertor je ovládaný z riadiaceho počítača, ku ktorému je pripojený pomocou sériovej linky RS232c.Elektronika konvertora je zabudovaná v duralovej skrinke s gumenými manžetami, zaručujúcimi bezpečné uloženie na pracovnom stole.

Parametre komunikácie

komunikačná rýchlosť 38400 baud
počet dátových bitov 8
počet stop bitov 1
parita žiadna
riadenie toku žiadne


Rozmerový náčrt

Novinky | RTC Automatika | ITTIA DB | Vlastné produkty | O firme | Kontakt | Zákazníci | Mapa stránky


statistics

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu